Sme EKO

Nezabúdame

na životné prostredie

Uvedomujeme si, akú záťaž má oblasť gastronómie na životné prostredie. Keďže denne vydáme veľké množstvo obedov, rozhodli sme sa nahradiť klasické plastové balenia za ekologickejšiu variantu – plne recyklovateľné obaly, ktoré viete po skonzumovaní jedla vyseparovať.